Regulamin usługi projektowanie i wizualizacja łazienki

 

Informacje ogólne

 1. Usługa projektowania i wizualizacji łazienki jest symulacją komputerową wykonaną dla celów poglądowych i ma na celu ułatwienie zleceniodawcy zaplanowanie remontu oraz zakupu odpowiednich materiałów.
 2. Usługa „Projekt i wizualizacja” nie jest projektem, o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane.

Zasady wykonywania projektów

 1. Zleceniodawca zleca wykonanie projektu i wpłaca opłatę za wybrany plan – podstawowy lub rozszerzony, wg cennika.
 2. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wystawienie faktury na usługę „projektowania i wizualizacji”
 3. Klient przekazuje informacje niezbędne do prawidłowego wykonania projektu:
  • wybraną kolekcję płytek ceramicznych lub innych okładzin
  • wybrane elementy wyposażenia łazienki
  • wymiary pomieszczenia
 1. Projekt zostanie wykonany w ciągu 2 dni roboczych od momentu zawarcia umowy i opłaceniu usługi
 2. Klient może ustalić indywidualny termin wykonania usługi.
 3. Wersja ostateczne projektu powstaje po wniesieniu ewentualnych zmian i zatwierdzeniu przez klienta.

Promocja Projekt łazienki gratis     

 1. Aby skorzystać z promocji projekt łazienki gratis klient zobowiązuje się dokonać zakupu materiałów użytych w projekcie na kwotę określoną w umowie.
 2. Po dokonaniu zakupu i zapłaceniu należności klient otrzyma zwrot opłaty za usługę projektowania i wizualizacji (korekta faktury)

Zakup materiałów i zwroty towarów

 1. Ze względów technicznych wyliczenie ilości płytek ceramicznych, dekoracyjnych oraz innych materiałów użytych w projekcie uwzględnia zapasową ilość zaokrągloną do pełnych jednostek handlowych.
 2. Klient akceptuje projekt i sprawdza przedstawione wyliczenia.
 3. Klient może wprowadzać zmiany w projekcie na etapie wykonywania prac budowlanych wg własnego uznania, jednak takie zmiany mogą spowodować zmianę ilości użytych materiałów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe ze zmian dokonanych przez klienta po zaakceptowaniu projektu.
 4. Sklep nie przyjmuje zwrotów niewykorzystanych materiałów.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ewentualne spory związane z usługą „Projekt i wizualizacja” będą załatwiane polubownie jeśli będzie to możliwe.

 

 

 

Tak, chcę projekt łazienki gratis